Tiesitkö, vain 41% yritysten kotisivuista yltää käyttäjien vaatimusten tasolle?​

Onko sinun yrityksesi verkkosivut siinä joukossa vai ärsyttävätkö ne asiakkaita? 
Esimerkiksi puhelimella nettisivuja selatessa on tärkeä, että sivut ovat responsiiviset tai että tekstit ovat luettavat. 

Kotisivuja suunniteltaessa tulisi huomioida, että 
A.) kotisivujen sisältö on asiakkaastasi kiinnostavaa 
B.) asiakas löytää etsimänsä helposti ja 
C.) asiakkaan liikkuminen kotisivuillasi on jouhevaa. 

Me autamme sinua. Suunnitelemme sivut siten, että kohderyhmän tarpeet on huomioitu ja liikkuminen sivulta ja palvelusta toiseen käy sujuvasti. 
Ja ennen suunnittelua katsomme yhdessä että sivujen kohderyhmä on oikea ja sivujen sisältö on juuri heitä puhuttelevaa. 

Käytämme muotoilusta tuttuja keinoja, jotta 
A.) tiedämme mikä asiakkaalle on tärkeää ja mitä tietoa hän etsii 
B.) asiakas löytäisi etsimänsä helposti 
C.) osaisimme suunnitella myös sisällöllisesti asiakasta kiinnostavat kotisivut 

Ja kun kotisivujen asiakaskokemus paranee, asiakkaasi palaa sinne mielellään uudelleen ja käyttää helpommin sinun palvelujasi. Sinun liikevaihtosi kasvaa ja mielikuva hyvästä yrityksestä vahvistuu.