Graafiset palvelut

Viesti visuaalisesti.

Kun haluat jostain asiasta helposti ymmärrettävän ja lähestyttävän, piirrä se. Yhtenäinen visuaalinen ilme luo luottamusta asiakkaan silmissä ja antaa kuvan laadukkaista palveluista ja tuotteista.

Graafinen palvelumme on esimerkiksi esitteiden graafista suunnittelua, mutta myös erilaisten asiakokonaisuuksien muuntamista selkeiksi paketeiksi paperille.

Mietitään vaikka strategian visualisointia. Se tekee näkyviksi ja käytännönläheisiksi yrityksesi arvot, vision ja mission, joiden pohjalta toimitaan päivittäin. Se auttaa yritystäsi ja sen henkilökuntaa, sidosryhmiä ja asiakkaita ymmärtämään, millainen sinun yrityksesi on ja miten se toimii, mitä se tekee ja mikä sen tavoite on. Visualisointi voi olla kuin yrityksen huoneentaulu muistuttamassa siitä, mikä on tärkeää.

  • Yritys/tuoteilmeen suunnittelu tai uudistaminen
  • Brändin visualisointi
  • Strategian visualisointi
  • Julkaisujen ja esitteiden suunnittelu ja taitto
  • Lehtimainosten suunnittelu ja taitto
  • Taittopalvelu valmiin brändikäsikirjan mukaan 

Mainostoimisto Polku – Kompassi kasvuun